آیت الله تبریزیان در جمع نمایندگان طب اسلامی سراسر کشور

 

▪️ بنده یک عمر مجانی درس دادم.
▪️ طبیب اسلامی باید رایگان فعالیت کند.
▪️ ما برای طبیبی تبلیغ می‌کنیم که مجانی کار کند.
 


گردهمایی نمایندگان طب اسلامی
مشهد مقدس، اسفند ۱۳۹۹