تدریس فارسی کتاب دراسة فی طب الرسول المصطفی توسط حضرت آیت الله تبریزیان
به همراه فایل متن عربی


سلسله جلسات صوتی (به زبان فارسی) و pdf متن کتاب (به زبان عربی) در چهار بخش زیر قابل استفاده است