برتری عناب بر دیگر میوه ها، به سان برتری ما بر دیگر مردمان است.

برتری عناب بر دیگر میوه ها، به سان برتری ما بر دیگر مردمان است.

#سلسله_احادیث_پزشکی

💫 امام صادق علیه‌السلام:

«فضل العناب علی الفاکهة، کفضلنا علی سائر الناس.»

برتری عناب بر دیگر میوه ها، به سان برتری ما بر دیگر مردمان است.

📚 منبع: مکارم الاخلاق، ج۱, ص۳۸۱، ح۱۲۷۵
 دانشنامه احادیث پزشکی, ج ۲, ص ۴۱۴


#عناب #میوه #پیامبر
#اصلاح_سبک_زندگی
#سبک_زندگی_اسلامی

 

فایل های پیوست
اخبار مرتبط