• 8139
  • 804 مرتبه
  • 1401/08/27 12:37:11 ب.ظ

نظر حکیم خیراندیش درمورد داروهای شیمیایی

نظر حکیم خیراندیش درمورد داروهای شیمیایی

حکیم خیر اندیش:

«من خوردن داروهای شیمیایی رو به خودم حرام کردم چون دو تا برادرم شهید شدن  تا ما به آمریکا وابسته نباشیم.
خوردن دارو شیمیایی یعنی وابستگی به آمریکا و اسرائیل!حالا هر چی میخوای بگو مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل .

اگر یک حصار دور ایران بکشن ،نصف بیشتر ایرانی ها میمیرن ،چون وابسته به داروهای کشور های بیگانه اند»

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}