• 8681
  • 1401/11/22 08:36:49 ب.ظ
  • 440
وزیر بهداشت : دارو، بزرگ‌ترین تجارت دنیا بعد از نفت است .

وزیر بهداشت : دارو، بزرگ‌ترین تجارت دنیا بعد از نفت است .

1️⃣ وزیر بهداشت :
دارو، بزرگ‌ترین تجارت دنیا بعد از نفت است .

2️⃣ حتی پول نفت باید فدای دارو شود .
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس : 
شیر نفت کشور فقط باید برای بهداشت و آموزش باز شود.

منبع1

منبع2

#مافیای_دارو
#مافیای_واکسن