• 9483
  • 1402/04/16 12:43:11 ب.ظ
  • 297
آموزش جنسی نوجوانان ، بیشتر آنها را بسمت روابط نامشروع میکشاند

آموزش جنسی نوجوانان ، بیشتر آنها را بسمت روابط نامشروع میکشاند

♨️ دیلی میل :
یک مطالعه علمی نشان می دهد که آموزش جنسیِ نوجوانان ، بیشتر آنها را بسمت روابط نامشروع میکشاند

👈هر چه بیشتر به نوجوانان در مورد رابطه جنسی بگویید، آنها رابطه جنسی بیشتری خواهند داشت. و حاملگی های ناخواسته بیشتر می شود.

🔹دیوید پاتون، از دانشکده بازرگانی دانشگاه ناتینگهام، و لیام رایت، از دانشگاه شفیلد، طی یک مطالعه آکادمیک دریافته اند که حاملگی نوجوانان در مناطقی که شوراها بودجه خود را برای برنامه های آموزش جنسی به شدت کاهش داده اند، بشدت کاهش یافته است.

🔸به عبارت دیگر، در جایی که دولت سعی کرده است تا نوجوانان را در مورد رابطه جنسی آموزش دهد تا از آن جلوگیری کند، دقیقاً برعکس این امر محقق شده است.

#سند_2030

ادامه مطلب (زبان اصلی)