• 7994
  • 424 مرتبه
  • 05/22/1401

داروی شیمیایی

داروی شیمیایی

پزشکان بهتر از مردم می دانند که داروی شیمیائی بخصوص آنتی بیوتیک ها هیچ تاثیری ندارد و در حقیقت بیماران با تلقین و با تمام شدن مدت طبیعی بیماری، خود به خود خوب می شوند.

⚠️مردم باید این مساله حیاتی را بدانند که بیماری یک دوره دارد و پس از اتمام آن، خود به خود از بین می رود.

وقتی پزشکی می گوید این دارو را مثلا یک هفته مصرف کنید چون خودش بخوبی می داند که سر یک هفته بیمار خود به خود خوب می شود، ولی بیمار فکر می کند بخاطر دارو خوب شده، هرگز!

هیچ وقت داروهای شیمیائی درمان نمی کنند و اگر بیمار خوب می شود بخاطر تلقین است، زیرا به پزشک و دارو عقیده پیدا کرده.

ولی این سیاست کثیف رفته رفته ضعیف و ضعیفتر می شود تا اینکه روزی خواهد آمد که مردم اعتقادشان به این پزشکی به طور کل از بین می رود و خواهند دید بیماری با گذر زمان و مدتش ناپدید می شود.

به نظر شما چرا اکنون بسیاری از مردم در جاهای مختلف دنیا دارند به طب گیاهی پناه می آورند؟
چون یقین پیدا کرده اند که داروی شیمیائی نه فقط درمان نمی کند بلکه عوارض هم دارد.
 

داروی شیمیائی نمی تواند درمان کننده باشد، شما را فریب ندهند.
 زیرا داروی شیمیائی از خاک و معادن مشتق می شود! و خوردن خاک حرام است و خداوند در چیزی که حرام فرموده شفا قرار نداده است، تمام ائمه هدی علیهم السلام این را گفته اند.

 میان طب اسلامی و محو شدن طب شیمیائی تنها یک قدم فاصله مانده و آن این است که مردم بفهمند که داروی شیمیائی درمان گر نیست...!

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}