• 5861
  • یک شنبه 26 دی 1400
  • 1069

از فواید انجیر غافل نشوید!

از فواید انجیر غافل نشوید!

 رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

انجير تازه و خشك بخوريد ، چرا كه قدرت همبستری را زياد ، بواسير را ريشه كن می‏كند و براى نِقرِس و سردى مزاج مفيد است.

فایل های پیوست