• 10205
  • 116 مرتبه
  • 1403/03/07 03:34:07 ق.ظ

چند چیز که شهوت را کم می‌کند:

چند چیز که شهوت را کم می‌کند:

🔸🔹🔸

💢 چند چیز که شهوت را کم می‌کند: 

1️⃣ ایستاده آمیزش کردن .

2️⃣ روی پهلوی چپ آمیزش کردن

3️⃣ دویدن زیاد

4️⃣ پیاده راه پیمودند

5️⃣ خوابیدن زیاد در حمام (در حدی که عرق زیاد از بدن بچکد)

6️⃣ کم خوابیدن در وقتی که بی خوابی زیادی داشته باشید .

7️⃣ خوردن زیاد ترشی زیاد

8️⃣ جَستن از جایی به جایی یا نهری که عرض زیاد داشته باشد .

9️⃣ سواری زیاد خصوصاً بر اسب برهنه، یا بی زین سوار شدن و تاختن .

🔟 رفتن به نزد ظالمی که از او ترس داشته باشد و با ترس چیزی خوردن .

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}
اخبار مرتبط