• 9952
  • 239 مرتبه
  • 1402/10/27 11:48:03 ق.ظ

سه برابر شدن آمار پوسیدگی دندان نسبت به 20 سال گذشته

سه برابر شدن آمار پوسیدگی دندان نسبت به 20 سال گذشته

⭕️ سه برابر شدن آمار پوسیدگی دندان نسبت به 20 سال گذشته

❌ هنگامی که آموزش پزشکی را به مافیا سپردید و مافیا جهت حفظ انحصار نیرویی تربیت نکرد سلامتی دهان ودندان مردم نیز از بین رفت .


👈 در حوزه پیشگیری و درمان تا وقتی که #آموزش_پزشکی به #وزارت_علوم باز نگردد چیزی حل نخواهد شد .

#مافیای_پزشکی

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}
اخبار مرتبط