• 5725
  • 1594 مرتبه
  • 1400/10/13 02:38:56 ب.ظ

عوامل تقویت کننده قوای جنسی

عوامل تقویت کننده قوای جنسی

خوردن انار شیرین
خوردن بادنجان
خوردن خربزه
خوردن زیتون
خوردن عسل و شیر تازه
خوردن کاسنی
خوردن میوه(به)
استفاده از نوره
خوردن انجیر
خوردن هویج زرد

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}