• 6674
  • 787 مرتبه
  • 1401/01/19 01:08:00 ق.ظ

درمان ناتوانی جنسی

درمان ناتوانی جنسی

مساله ناتوانی جنسی اخیرا شایع شده است.
 درصد بالایی از مردان و زنان به ناتونی جنسی و بی میلی جنسی گرفتار میشوند.

البته این امر علل و اسباب مختلفی دارد.
از جمله ی این اسباب میتواند نوع تغذیه و غذاهای ناسالم تراریخته و وارداتی باشد.

بعضی از انواع لباسها مانند لباسهای تنگ, کفشهای مشکی, لباسهای سیاه, و لباسهای پلاستیکی میتواند باعث ناتوانی و نازائی باشد.

مشکلات روحی, روانی, نگرانیها, فشارهای زندگی, استرسها از دیگر علل و اسباب این وضعیت استند.

سردی مزاج یا گرمی بیش از حد مزاج میتواند از عوامل ناتوانی باشد.

مصرف داروهای شیمیائی و محصولات غذائی و تنقلات خارجی نیز دخیلند.
 زیرا اینها موادی دارند باعث ضعف جنسی و نازائی میشوند. 

اما شاید مهمترین علت اختلاط زن ومرد و بیحجابی یا بد حجابی خانمها است.

زیرا زمانی مرد در خیابان یا فضای مجازی خانمهای بد حجاب جلوی چشمش ظاهر میشوند, در خانه چیزی خاص نخواهد دید و هر چه میبنید صدها مورد مشابه در خیابان و فضای مجازی و ماهواره دیده و زیباترش را دیده است.
دیگر اندام خانم محرمش جذابیتی نخواهد داشت. 

یک معادله ست
هرچه خانمها بیحجابتر و بیحیاتر میشوند توان جنسی مردان کم میشود.

بهمین جهت در کشورهای خارجی خانمها با بدترین وضع بیرون میایند ولی هیچ کس تحریک نمیشود.
روز به روز توان جنسی مردان ضعیف وضعیفتر میشود تا جائی که تقاضا و اقدام بجای اینکه از طرف اقایان که سنت خلقت هست باشد,  روز به روز دارد بر عکس میشود و تقاضا از طرف خانمها میشود.
 تا جائی که روزی خواهد امد که خانمها راهی برای تامین نیازهای جنسی خود پیدا نمیکنند.

البته در طرف مقابل, برای خانمها هم بهمین شکل است.
 هر چه بیشتر قاطی اقایان میشوند و بیشتر مرد ببینند و اشنا شوند و صحبت کنند میل جنسی انها کمتر میشود.

بنابر این حجاب خانمها و لخت نشدن انها و عدم استفاده اقایان از فضای مجازیِ مبتذل و تلویزیون, خود درمان ضعف جنسی اقایان است.

و خانه نشینی خانمها و قاطی نشدن انها در بازارها و مجالس با مردان و عدم استفاده از فضای مجازی وماهواره و تلویزیونِ مبتذل موجب تقویت جنسی انان و لذا تقویت زاد و ولد میشود.

خلاصه اینکه
 کارهائی که اقایان و خانمها در راستای منافع جنسی می کنند اگر به سمت  سهل الوصولتر شدنشان پیش برود, ارزش رابطه جنسی از دست میرود و به هدف خودشان نمیرسند.
 امیدواریم توانسته باشیم مطلب را برسانیم.

فایل های پیوست

{{Media:AttachFiles}}