قنب (فیبرم رحم)

 


 

خواص: برطرف کننده فیبرم رحم
 

 روش مصرف: محتویات ظرف در آب فراوان به مدت 20 دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن بنشینید