اذخر

 


 

خواص: درمان بیماری های رحم و واژن اعم از عفونت، کیست، خارش، پلیپ  و . . .
 

روش مصرف: 

کل محتویات دارو را به مدت بیست دقیقه در آب فراوان بجوشانید، سپس مواد پیوست را به آن اضافه کرده و 30 دقیقه در آن بنشینید (دختران باکره 45 دقیقه) .
مقدار آب و شکل ظرف طوری باشد که آب به ناف برسد.​
 

در صورت داشتن عفونت در رحم مواد پیوست چند قاشق عسل می باشد.


در صورت داشتن عفونت و خارش در رحم به اندازه دارو، تخم خرفه آسیاب شده (به اندازه 20 گرم) همراه دارو بجوشانید و سپس چند قاشق عسل اضافه کنید.


در صورت داشتن کیست در رحم، پیوست دارو 40 گرم تباشیر است.


برای گوشت‌های زاید و پلیپ رحم 30 گرم نمک دریا و 30 گرم قسط اضافه شود.


برای درمان کوچک بودن رحم و کم بودن ضخامت آندومتر پیوست دارو، داروی خولنجان می باشد.


برای درمان بالا بودن ضخامت آندومتر پیوست دارو اذخر، داروی فیبر رحم و سماق رومی می باشد.